image_pdfimage_print

کرج – به گزارش خبرنگار پایگاه خبری رادیو کوهنورد ؛ یکی از شهروندان البرزی در طرح پاکداشت طبیعت در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری رادیو کوهنورد گفت : مسئولین در حفظ محیط زیست بسیار تاثیرگذار هستند اما در حفظ محیط زیست باید از خود و خانواده خودمان شروع کنیم زیر کره زمین خانه ما و نسل آینده است

یکی دیگر از شهروندان البرزی در این خصوص در طرح پاکداشت طببعت افزود : ما مردم باید با طبیعت مهربان باشیم زیرا هر چه قدر طرح پاکداشت طبیعت در جای جای ایران نیز برگزار شود باز هم حمایت و رعایت مردم در حفظ محیط زیست در سکوی نخست زندگی قرار دارد

یکی دیگر از شهروندان البرزی نیز در این خصوص بیان کرد و گفت : بلاخره مسئویلن نیز وظایفی بر عهده دارند که باید از محیط زیست در برابر تصمیمات مخرب ، محکم و استوار بایستند و امروز مسئولین ببینند که مردم به صورت خود جوش در طرح پاکداشت طبیعت حضور یافتند و مسئولین در برابر مردم در حفظ محیط زیست مسئولند

 

 

کد خبر : ۹۵۷۳۴۷۳

خبرنگار : امیرحسین رحیمی / ۹۵۰۵۱۰۲

عکاس افتخاری : مرتضی محمدی