image_pdfimage_print

در ادامه با هم رزومه ایشان را مطالعه می کنیم

پستهای اجرایی :

 • کارمند مرکز آموزش جهاد کشاورزی استان همدان / ۱۳۸۴-۱۳۷۸
 • کارمند معاونت آموزش و تجهیز نیروی انسانی / ۱۳۸۲-۱۳۷۸
 • کارمند سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی / ۱۳۸۵-۱۳۸۲
 • کارشناس بودجه جاری معاونت آموزش و تجهیز نیروی انسانی /۱۳۷۹/۰۱/۱۰
 • کارشناس بودجه درآمدی تبصره ۷۵ معاونت آموزش  تجهیز نیروی انسانی/ ۱۳۷۹/۰۱/۱۰
 • کارشناس آموزش در دفتر پشتیبانی و تلفیق برنامه سازمان ت.ا.ت / ۱۳۸۱/۰۳/۲۹
 • کارشناس مسئول بودجه ردیف ۱% ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه /  1381/09/19
 • عضو کمیته فرهنگی ورزشی معاونت آموزش و تجهیزنیروی انسانی/ ۱۳۸۲/۰۳/۱۷
 • کارشناس بودجه آموزش در سازمان ت . ا . ت / ۱۳۸۵/۱۲/۱۵
 • رئیس اداره طرح وبرنامه مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) / ۱۳۸۶/۰۱/۱۹
 • عضو کمیسیون معاملات مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) / ۱۳۸۶/۰۵/۳۰
 • رئیس اداره اموراداری وپشتیبانی مرکز آموزش(با حفظ سمت طرح و برنامه) / ۱۳۸۶/۱۱/۲۷
 • عضو و دبیر کمیته راهبری اتوماسیون اداری / ۱۳۸۷/۱۲/۱۸
 • عضو کمیته اجرایی اولین همایش علمی توسعه گیاهان دارویی ایران / ۱۳۸۸/۱۱/۱۲
 • رئیس اداره آموزش کارکنان مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) / ۱۳۸۹/۰۱/۳۱
 • عضو و دبیر اجرایی کمیته بررسی گواهینامه نوع دوم ستاد وزارت / ۱۳۹۱/۰۷/۲۹
 • رئیس اداره روابط عمومی مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره)  / 1392/05/16
 • عضو کارگروه ارتقاء رتبه اعضاء غیر هیات علمی کارکنان مرکز / ۱۳۹۳/۱۰/۲۰

محبوبه غیاثوند صاحب امتیاز و مدیرمسئول پایگاه خبری رادیو کوهنورد در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ در احکامی جداگانه ای ، بیژن صیادی را  در سمت عضو شورای راهبردی و مشاور امور قراردادهای پایگاه خبری رادیو کوهنورد با ابلاغ حکم در سمت خود ابقاع نمود 

 

حکم ، کارت پرسنلی و کارت شناسایی وی از تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۴  تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳

 

 

حکم ، کارت پرسنلی و کارت شناسایی وی از تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۴  تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳