سرقدم آهسته تریارم به دنبال من است

دراراده یار من گویا ز سنگ وآهن است

در مسیر  قله ها ای  سرقدم بنگر مرا

تا ببینی  همرهی با همرهان کار من است

 

مسعود جولائی

 

 

 

کد خبر : ۹۵۲۱۸۲۱۸

 

 

 

 آدرس لینک خبر در تلگرام :

 https://telegram.me/radiokuhnavard/594

تعداد بازدید کنندگان خبر در تلگرام : ۳۹۳ نفر