image_pdfimage_print

پایگاه خبری رادیو کوهنورد هیچ گونه رابطه حقوقی ، غیر حقوقی و نظارتی با صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نداشته ، ندارد و نخواهد داشت و مستقیم زیر نظر هیئت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از چهارم مردادماه یک هزار و سیصد و نود و پنج هجری شمسی فعالیت خود را رسما آغاز نموده است و فقط با برخی از شبکه های رادیویی و سیمای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بر اساس مجوز و اهداف فعالیت در تولید برنامه ها همکاری می نماید

 

اخبار مرتبط :

 

 

به زودی روی هر یک از آیکون های زیر کلیک کنید می توانید به صورت زنده

برنامه های آن شبکه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را ببینید یا بشنوید

 

سیمای سراسری

      

 

 

 

 

 

 

 

سیمای برون مرزی

 

 

 

 

سیمای استانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رادیو سراسری

            

 

             

 

           

 

           

 

رادیو برون مرزی

 

 

 

رادیو استانی