مهم :

  • فعالیت کارآموز بدون حضور خبرنگار یا عکاس رسمی یا افتخاری پایگاه خبری رادیوکوهنورد غیرقانونی بوده و قابل پیگرد قانونی است
  • کارت کارآموز ، بدون کارت شناسایی یا برگه ماموریت خبرنگار یا عکاس رسمی یا افتخاری پایگاه خبری رادیوکوهنورد فاقد اعتبار است
  • پس از هر برنامه کارآموز موظف است کارت پایگاه خبری رادیوکوهنورد را به خبرنگار یا عکاس ( مسئول آن برنامه ) این رسانه تحویل دهد

 

 

 

 

 

کارت شناسایی آویز کارآموزان پایگاه خبری رادیوکوهنورد در حوزه خبرنگاری و عکاسی :

  • جهت بزرگ نمایی روی عکس کلیک کنید