June 20,2024 | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

گزارش تصویری مراسم اهدای احکام چهل و شش همنورد شرکت کننده در پروژه سیمرغ

چهل و شش همنورد با بالهای سیمرغ بر سی و یک قله مرتفع سی و یک استان کشور پرواز کردند

 

 

 

لینک خبر

کد خبر : ۹۵۸۲۴۸۲

عکاس : امیرحسین رحیمی / ۹۵۰۵۱۰۲