May 24,2024 | ۱۴۰۳/۰۳/۰۴
بزرگترین گمرک مرزی را داریم اما در جذب گردشگر زیرساخت های مناسبی نداریم

بزرگترین گمرک مرزی را داریم اما در جذب گردشگر زیرساخت های مناسبی نداریم

  • تغییر کیفیت نمایش
  • ۱۴۰۱/۰۱/۰۸
دریافت