March 03,2024 | ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
رویکرد وزارت ورزش در ارائه مجوز باشگاه های کوهنوردی یک نگاه تخصصی نیست

رویکرد وزارت ورزش در ارائه مجوز باشگاه های کوهنوردی یک نگاه تخصصی نیست

  • تغییر کیفیت نمایش
  • ۱۴۰۰/۰۵/۰۱
دریافت