May 24,2024 | ۱۴۰۳/۰۳/۰۴
سخنرانی محسن اژه ای رئیس قوه قضاییه در مراسم تحلیف هشتمین رئیس جمهوری ایران

سخنرانی محسن اژه ای رئیس قوه قضاییه در مراسم تحلیف هشتمین رئیس جمهوری ایران

  • تغییر کیفیت نمایش
  • ۱۴۰۰/۰۵/۱۴
دریافت