November 30,2023 | ۱۴۰۲/۰۹/۰۹
معاونین وزرای جهاد کشاورزی و علوم تفاهم نامه همکاری امضاء کردند

معاونین وزرای جهاد کشاورزی و علوم تفاهم نامه همکاری امضاء کردند

  • تغییر کیفیت نمایش
  • ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
دریافت