June 16,2024 | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
معاونین وزرای جهاد کشاورزی و علوم تفاهم نامه همکاری امضاء کردند

معاونین وزرای جهاد کشاورزی و علوم تفاهم نامه همکاری امضاء کردند

  • تغییر کیفیت نمایش
  • ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
دریافت