December 09,2023 | ۱۴۰۲/۰۹/۱۸
هیچ گاه نمی توان جلوی ثبت حقایق خبرنگاران و عکاسان را گرفت | از زحمات زهرا سیفی نماینده پایگاه خبری رادیو کوهنورد در استان قم بسیار سپاسگزارم

هیچ گاه نمی توان جلوی ثبت حقایق خبرنگاران و عکاسان را گرفت | از زحمات زهرا سیفی نماینده پایگاه خبری رادیو کوهنورد در استان قم بسیار سپاسگزارم

  • تغییر کیفیت نمایش
  • ۱۳۹۷/۱۲/۲۶
دریافت