به گزارش گروه زبان انگلیسی پایگاه خبری رادیو کوهنورد ؛ این مطالعه نشان می دهد که یک رابطه منفی بین سطوح افشا شده گزارش مالی و هزینه های کنترل زیست محیطی است ، که به بررسی چگونگی استفاده از انعطاف پذیری در هزینه کردهای شرکت ها برای تقویت استراتژی افشای گزارش های مالی زیست محیطی می پردازد

 

جهانیان به دنبال شرکت هایی می روند که بر روی ECC تمرکز دارند و اطلاعات گزارش های مالی زیست محیطی خود را بر این مبنا افشا می کنند

 

نظریه ای وجود دارد که اگر ECCS گزارش شده را شرکت ها برای اهداف مدیریتی خود ، دستکاری کنند ، در طول اولین دوره تعهد پروتکل کیوتو آزمایش خواهیم کرد ، زیرا این یک رویداد مهم برون زا است که به طور بالقوه بر استراتژی های افشا شده ECC شرکت های تاثیر می گذارد

 

نظریه افشای داوطلبانه گزارش های مالی زیست محیطی پیش بینی می کند که شرکت هایی با عملکرد زیست محیطی بهتر از رابطه مردمی استفاده می کنند و سرمایه گذران و سایر ذینفعان جامعه را از استراتژی برتر خود مطلع می کنند

 

در مقابل تئوری مشروعیت ، پیش بینی می شود که شرکت هایی با عملکرد زیست محیطی بدتر تصمیم می‌گیرند تا سطوح بالاتری از ECCS را در تلاش برای ارائه تصویری بهتراز شرکت خود در خصوص حفاظت از محیط زیست بیان کنند

 

اکثر شرکت هایی که اطلاعات مالی خود را در خصوص حفاظت از محیط زیست منتشر می کنند از یک رویکرد ثابت استفاده می کنند و در تعیین اینکه چه هزینه هایی باید در طبقه بندی های زیست محیطی گنجانده شود تصمیم می گیرند

 

به عنوان مثال بسیاری از شرکت های ژاپنی ، ECCS را به عنوان بخشی از هزینه های هدفمند در فرآیند پیاده سازی سیستم مدیریت هزینه ها از مرحله برنامه ریزی به صورت استراتژیک در بحث حفاظت از محیط زیست و زیست محیطی ، مدیریت می کنند

 

شرکت هایی که به دنبال کسب یا حفظ مشروعیت اجتماعی هستند ، انگیزه ای برای استفاده از استراتژی های ارتباطی ، از جمله افشای گزارش های مالی زیست محیطی ، برای تاثیر بالقوه برای جذب مشتریان خود را دارند

 

بنابراین شرکت هایی با عملکرد زیست محیطی ضعیف تر ، ممکن است از افشای  گزارش های مالی زیست محیطی به عنوان ابزاری برای کسب یا حفظ مشروعیت اجتماعی استفاده کنند

 

به طور مشابه ، بیولی ولی در سال ۲۰۰۰ عوامل تعیین کننده مربوط به افشای گزارش های مالی در خصوص محیط زیست را در کشور کانادا بررسی کرد و دریافت شرکت هایی که تمایل به آلودگی بالاتر و پوشش رسانه ای بیشتری از عملکرد زیست محیطی خود دارند ، تمایل بیشتری برای افشای گزارش مالی زیست محیطی خود را دارند

 

مترجم : راضیه السادات ابوالسباع ( دانشجوی مترجمی زبان انگلیسی )

 

 

The main objective

The purpose of this article is to investigate whether the amount of disclosed costs related to environmental controls is related to carbon-based environmental performance, or whether any relationship

From the theory of voluntary disclosure or the arguments of the theory of legitimacy

Supports or not.

The purpose of this paper is to determine whether relationships over

The initial period of the Kyoto Protocol is different.

The results of this study show a negative relationship between the levels of disclosed environmental control costs and environmental performance measures, for two of our three environmental performance measures, this is most evident during the Kyoto Protocol period.

This is the first study to examine how companies use flexibility in cost classification to strengthen their disclosure strategy.

In addition to sndio operations, our environmental performance is defined as carbon-based environmental efficiency, and focus only on companies that truly disclose ECCs, and we argue that flexibility in how costs are categorized allows ECCS companies.  , We manipulate the reported for management purposes, we test more for changes in this regard during the first period of commitment of the Kyoto Protocol (2008), (2012), because this is an important exogenous event that potentially affects the disclosure strategies  ECC affects Japanese companies.

Voluntary disclosure theory predicts that companies with better environmental performance (environmental efficiency) will use disclosure.

Inform investors and other stakeholders of their top strategy.

In contrast, the theory of legitimacy predicts that companies with worse environmental performance (environmental efficiency) decide to report higher levels of ECCS in an attempt to provide a picture of environmental performance.

Most companies that publish environmental accounting information have a consistent approach to measurement and reporting

They use it and have been doing it for over 10 years.

The guidelines encourage the current and other historical information, compatibility and comparability by recommending the publication of ECCS.

In determining what costs should be included in environmental classifications.

For example, many Japanese companies include ECCS as part of the target costs in the process of implementing the cost management system to strategically manage the target from the planning stage.

environmental function

Companies seeking to gain or maintain social legitimacy have an incentive to use communication strategies, including financial disclosure, to potentially impact their corporate social perceptions.

Therefore, companies with poorer environmental performance may use environmental disclosure as a tool to gain or maintain social legitimacy.

Many early studies did not attempt to distinguish between theoretical explanations.

Similarly, Bioli and Lee (2000) examined the determinants of environmental disclosure in Canada and found that companies that tended to have higher pollution and more media coverage of their environmental performance were more likely to  Expose the general environment

Translator: Razieh Sadat Abolsaba , English translation student