قزوین – به گزارش خبرنگار افتخاری پایگاه خبری رادیو کوهنورد در استان قزوین ؛ این دیار با انواع مخاطرات طبیعی همواره دست به گریبان بوده ، امسال نیز همه استانهای کشور به درجات مختلف دچار خشکسالی شده اند .
متاسفانه در این شرایط شکنندگی اکوسیستم هایی که با سوء مدیریت مواجه اند و همچنین اقتصاد سیاسی علیه پایداری آنها و محیط زیست به ایفای نقش می پردازد ، بارزتر است.

باغستان سنتی قزوین در این اوضاع به توجهات بیشتری نیازمند است .

منطقه باغستان سنتی استان قزوین که سالهاست مورد هجوم تخریب ، قطع درختان ، تغییر کاربری و رها سازی ، آتش سوزی عمدی و غیره قرار گرفته است بایک نگاه گذرا تخریب و ریشه کنی و قطع و خشکاندن درختان را در مساحت بسیار گسترده ای می توان در شرق و غرب این پهنه تاریخی که به ثبت ملی نیز رسیده است مشاهده کرد .

پل ها ،‌ جاده ها انواع کاربری ها چون پارک ، مسکن ، انبار ، تعمیرگاه های سنگ بری و قبرستان سازی وغیره ، همه بهانه های خوبی برای تخریب این منطقه تاریخی و ملی بوده اند که به همت مسئولین استان قزوین همچنان این فاجعه در آغازین پایان دولت تدبیر و امید با سرعت بیشتری تداوم دارد
در شرایط خشکسالی و فقر و سوء مدیریت امروزه اره ها ، تیشه ها و تبرها فقط بر تنه و ریشه درختان باغستان استان قزوین فرود نمی آید بلکه چنین سرنوشتی برای تمام درختان سر به فلک کشیده روستای آشنستان و اخیرا درختان بادام جوان باغات روستای نظام آباد نیز رقم خورده است و مالک دلسوخته و مال باخته را نیز در مانده کرده است .


حیات سالم و پایدار این دیار به اراده های قاطع معطوف به اجرای قانون و دفاع از منافع مردم و طبیعت نیاز دارد تا اره های درخت خوار از حرکت باز ایستند
 خبرنگار افتخاری : لیلا امانی