در مشاغل مختلفی که در جامعه با آن سر و کار داریم، شغل و حرفه خبرنگاری سخت ترین شغل و عشقی است که در قامت قلم و کاغذ برای بیان و حل مشکلات مردم به دست گرفته می‌شود.

 

یک خبرنگار حواسش به همه جا هست مشکلات جذب گردشگر، رونق اقتصادی، آینده کودکان و نسل آینده، مشکلات دانشجویان و دانشگاه‌ها، نخبگان و رشد علمی کشور، اهالی هنر و موسیقی و روح زندگی مردم، بهداشت و کمبود پزشک در روستاهای دورافتاده و همه مشکلاتی که خود در این جامعه زندگی می‌کند را به خوبی لمس و برای رفع آن از مسئولین پاسخ می‌طلبد.

 

یک خبرنگار با مرم همراه می‌شود تا در شادی و غم‌های آنان شریک و بیانگر رویدادها باشد و باز برای رفع آن از مسئولین پاسخ می‌طلبد.

 

شاید اکثر مردم جامعه ایران خبرنگار را فردی فضول می‌دانند و در تصورشان این است که یک خبرنگار با حقوق‌های نجومی در رفاه کامل قرار دارد، در صورتی که مردم جهان، خبرنگار را فردی کنجکاو، زیرک و باهوش و مطالبه‌گر می‌دانند که با حقوق مکفی و با عشق، قلم به دست می‌گیرند و برای مردمش قلم می‌زنند.

 

خبرنگار، همان فردی است که چشمانش به دنبال یک سوژه و رویدادی می‌گردد و انتظار اثر خبرش را در جامعه می‌کشد تا با انتشار آن بر دل یا لبان مردمش خنده‌ای نقش ببندد.

 

گاه خود او نیز در سوژه ای به نام خبرنگار گم می‌شود و مشکلات خودش را نمی‌بیند که جزئی از مشکلات جامعه است و باید همچنان صبور ولی به فکر مردمش باشد.

 

همیشه مسئولین به خبرنگاران می‌گویند: برای حل مشکلات مردم یک کفش آهنی به پا کنید، اما آنقدر کفش‌های آهنی به پا کرده‌ایم که کفش‌های پاره‌مان را باید با کفش‌های نو و تازه نفس عوض کنیم و اراده‌ای آهنینی را در وجودمان تازه کنیم.

 

یک خبرنگار زیاد راه می‌رود و همیشه به دنبال مسئولین می‌دود تا شاید بتواند پاسخی مناسب برای خواسته‌های مردم مطالبه کند.

 

یک خبرنگار معمولا همیشه به فکر مردم است و با عشق کار می‌کند و قلک زندگیش نیز پر از مهر و محبت مردم است و دریغ از ریالی که همگان برای بقای زندگی خود به آن نیاز دارند.

 

با این حال باز به اصل رسالت رسانه ای خود یعنی استقلال، صداقت، انصاف، امانت داری و همچنین با امید به خداوند متعال به سراغ حل مشکلات مردم و جامه‌اش می‌رود، یک خبرنگار همیشه خبرنگار باقی می‌ماند و به روایتگری از رخدادها و رویدادها می‌پردازد در واقع خبرنگاران زبان رسا و مطالبه گر مردم هستند.

 

و تنها یک خبرنگار می‌داند دلیل اینکه شغل خبرنگاری از مشاغل سخت جامعه محسوب می‌شود یعنی چه و استرس، سختی، تخصص، مهارت، درگیری فکری برای نگاشتن یک خبر و یا گزارش را تنها خود خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای درک می‌کنند. 

 

نویسنده: امیرحسین رحیمی / ۹۵۰۵۱۰۲