پایگاه خبری رادیو کوهنورد پس از طی مراحل اخذ مجوز ، به موجب ماده ۱۳ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴/۱۲/۲۸ مجلس شورای اسلامی پروانه انتشار پایگاه خبری رادیو کوهنورد در تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ با مصوبه هیات نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توانست مجوز پایگاه خبری رادیو کوهنورد را به شماره ۷۸۰۳۶ دریافت و فعالیت رسمی خود را شروع کند .

 

لازم به ذکر است اصالت و صحت اطلاعات مندرج در مجوز پایگاه خبری رادیو کوهنورد با مراجعه با سایت سامانه جامع رسانه های کشور و یا ارسال شماره ثبت ۷۸۰۳۶ به پیامک ۵۰۰۰۲۰۲۰۲ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قابل راستی آزمایی است

 

http://www.e-rasaneh.ir/Certificate/78036

https://telegram.me/radiokuhnavard/95

 

موضوعات و محورهای فعالیت پایگاه خبری رادیو کوهنورد

http://radiokuhnavard.ir/?p=3871