البرز – به گزارش خبرنگار پایگاه خبری رادیو کوهنورد در استان البرز ؛ شهروندان البرزی در خصوص مشکلات محیط زیستی کشور و مسئولیت رئیس جمهور در این حوزه به خبرنگار این رسانه گفتند : رئیس جمهور مقام اجرایی کشور است و در برابر حل مشکلات محیط زیست کشور مسئول سنگینی را بر روی دوش خود دارد

زیرا این مسئله همواره با جان و زندگی بشریت در ارتباط می باشد پس رئیس جمهور آینده می بایست یکی از مهمترین اولویت های دولت خود را حل مشکلات زیست محیطی در کشور قرار دهد

یکی دیگر از شهروندان البرزی در این خصوص به خبرنگار ما گفت : زمانی که فساد اقتصادی گریبانگیر محیط زیست شود حفاظت از آن به سخت و اکثرا نیز به فراموشی سپرده خواهد شد

شهروندان البرزی در حاشیه برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری معتقدند که رئیس جمهور مقتدر می تواند بخش اعظمی از این مشکلات را حل و کاهش دهد و امیدواریم رئیس دولت آینده به وظایف خود عمل کرده و تمامی وعده های انتخاباتی را جامه عمل بپوشاند

 

کد خبر : ۹۵۳۷۹۳۷

خبرنگاران : امیرحسین رحیمی / ۹۵۰۵۱۰۲ ؛ یاسین خلیل آبادی / ۹۸۰۸۱۲۳

عکاسان : امیرحسین رحیمی / ۹۵۰۵۱۰۲ ؛ شاهین کرمی فر / کارآموز