البرز – به گزارش خبرنگار پایگاه خبری رادیو کوهنورد از استان البرز ؛ پروفسور عبدالمجید ارفعی پدر زبان های باستانی ایران در جهان در گفتگو با خبرنگار این رسانه گفت : همه ما سعی کردیم ایران را از نظر زبان شناسی بسازیم زیرا زبان شناسی در صنعت گردشگری بسیار مهم شمرده می شود

پروفسور عبدالمجید ارفعی به عنوان اولین زبان شناس خط های میخی که منشور کوروش را ترجمه کرد در ادامه افزود : تورلیدرها و کارشناسان گردشگری که در این صنعت فعالیت دارند می بایست با زبان شناسی نیز آشنا باشند تا وقتی که یک نفر گردشگر داخلی یا خارجی در خصوص کتیبه ها از آنان سوال می پرسند بتوانند پاسخگو باشند

پدر زبان های باستانی ایران در پایان به همه مردم ایران و جهان گلایه توصیه کرد : گاهی دیده می شود که فرد یا افرادی از روی نا آگاهی بر روی کتیبه یا آثار باستانی ، دیوار نویسی می کنند که این مسئله بسیار مهم به دور از فرهنگ هر ایرانی است که با دستان خود این آثار را تخریب کند و قلم نوشته های خود را برای نسل دیگران به یادگار بگذارد

 

خبرنگاران : امیرحسین رحیمی / ۹۵۰۵۱۰۲ ، یاسین خلیل آبادی / ۹۸۰۸۱۲۳

عکاس : امیرحسین رحیمی / ۹۵۰۵۱۰۲