به گزارش پایگاه خبری رادیو کوهنورد ؛ هجدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول رسانه های کشور در هیئت نظارت برمطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حالی به پایان رسید که پدارم پاک آئین مدیرمسئول روزنامه اسکناس با کسب بیش از ۴۵ درصد آرای مدیران مسئول رسانه های کشور را در مرحله اول انتخابات از آن خود کند

 

با توجه به حساسیت حضور نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات و دفاع از حقوق آنان و رسانه ها ، در هجدهمین دوره از انتخابات ۵۶ مدیرمسئول پایگاه خبری و همچنین ۱۷ نفر از مدیران مسئول ماهنامه ، ۱۶ مدیرمسئول فصلنامه ، ۷ مدیرمسئول هفته نامه ، ۷ مدیرمسئول روزنامه ، ۶ مدیرمسئول دوهفته نامه ، ۴ مدیرمسئول دوفصلنامه ، ۲ مدیرمسئول سالنامه و ۱ نفر از مدیران مسئول دوماهنامه  نامزد این دوره از انتخابات بودند

 

در هجدهمین دوره از این انتخابات ۴۰۴۴ نفر از مدیران مسئول رسانه های کشور واجد شرایط شناخته شدند که از این تعداد ۲۲۶۱ نفر شرکت نمودند و نزدیک به ۵۵ درصد مشارکت را به خود اختصاص دادند و در پایان پدارم پاک آئین مدیرمسئول روزنامه انعکاس با اختلاف ۷۲۲ رای توانست از نامزد دوم خود پیشی بگیرد و با کسب ۱۰۳۰ رای مرحله نخست این دوره از انتخابات را به پایان برساند

 

گفتنی است : درهجدهمین انتخابات نماینده مدیران مسئول رسانه های کشور در هیئت نظارت برمطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به لحاظ اهمیت ۲۱۴ نفر از مدیران ، نامزدی خود را اعلام نمودند که ۹۸ نفر از آنان قبل از برگزاری انتخابات انصراف خود را رسما از طریق سامانه جامع رسانه های کشور اعلام نمودند تا به یکی از ۱۱۶ نامزد باقی مانده رای و نماینده خود را در این هیئت انتخاب نمایند

 

لازم به ذکر است این دوره از انتخابات درحالی به پایان رسید که ۹ نفر از نامزدها نتوانستند اعتماد هیچ یک از ۲۲۶۱ نفر شرکت کننده را کسب کنند و همچنین ۲۱ نامزد یک رای ، ۲۴ نامزد ۲ رای ، ۲۳ نامزد ۳ رای ، ۸ نامزد ۴ رای ، ۵ نامزد ۵ رای ، ۴ نامزد ۶ رای ، ۶ نامزد ۷ رای ، ۳ نامزد ۸ رای ، ۲ نامزد ۹ رای ، ۴ نامزد ۱۲ الی ۱۹ رای ، یک نامزد ۴۸ رای ، یک نامزد ۷۸ رای ، یک نامزد ۱۴۳ رای ، یک نامزد ۲۲۵ رای و مهدی  رحمانیان مدیرمسئول روزنامه شرق ۳۰۸ رای را به خود اختصاص دادند

 

کد خبر : ۹۵۶۹۸۱۹