البرز – به گزارش خبرنگار پایگاه خبری رادیو کوهنورد در استان البرز ؛ دکتر علیرضا عباسی نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی به خبرنگار این رسانه گفت : رئیس جمهور در برابر حفاظت محیط زیست و همچنین پرورش استعدادهای نهفته و ترویج ورزش قهرمان پروری مسئول است

وی افزود : ما در بحث حفظ محیط زیست و قوانین هوای پاک ۱۱۲ تکلیف و قانون برای دولت یازدهم و دوازدهم داشتیم که متاسفانه این دولت در هشت سال گذشته به ۱۱ تکلیف خود در این بحث عمل نموده است

این نماینده گفت : رئیس جمهور مسئول هماهنگی بین وزرا و اعضای کابینه می باشد که متاسفانه در این دولت بین دستگاه متولی امر حفاظت از محیط زیست ناهماهنگی‌های بسیاری مشاهده شده است

دکتر علیرضا عباسی در ادامه گفت : ما به عنوان نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی موظفیم نظارت دقیقی را بر روی عملکرد دولت ها داشته باشیم احتمالاً یکسری کوتاهی ها از سوی ما نمایندگان برای نظارت این دولت بوده است کخه جای بسی تاسف است

در پایان دکتر علیرضا عباسی نماینده مردم کرج خاطرنشان کرد : متاسفانه در بحث جنگل خواری هنوز شاهد اجرای قانون کاداس همان حدنگار در کشور از سوی دولت و دستگاه های اجرایی کشور نیستیم که اگر این قانون توسط دولت و دستگاه ها اجرا می شد ما دیگر شاهد جنگل خواری کوه خواری و زمین‌خواری نخواهیم بود

 

کد خبر : ۹۵۳۸۹۳۸

خبرنگاران : امیرحسین رحیمی / ۹۵۰۵۱۰۲ ؛ یاسین خلیل آبادی / ۹۸۰۸۱۲۳

عکاسان : امیرحسین رحیمی / ۹۵۰۵۱۰۲ ؛ شاهین کرمی فر / کارآموز