June 14,2021 | ۱۴۰۰/۰۳/۲۴

از مبتکرین طرح پویش جمعه های بدون زباله تجلیل شد

معاونت استانداری البرز و فرمانداری ویژه شهرستان کرج و اداره حفاظت محیط زیست این شهرستان از حامیان پوش جمعه های بدون زباله تقدیر و تشکر کردند

 

 

 

 

لینک خبر

کد خبر : ۹۵۵۲۵۸۲

عکاس : امیرحسین رحیمی / ۹۵۰۵۱۰۲