October 03,2022 | ۱۴۰۱/۰۷/۱۱

گزارش تصویری از حضور و مصاحبه با مسئولین در نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران

کارشناسان و مدیران کل میرات فرهنگی ، گردشگری وصنایع دستی  در خصوص بحث و دغدغه های گردشگری گفتند :

 

 

 

عکاس : امیرحسین رحیمی / ۹۵۰۵۱۰۲