June 08,2023 | ۱۴۰۲/۰۳/۱۸

گزارش تصویری بازدید مدیران استان از رودخانه جاده چالوس

۲۰ نقطه حساس غرق شدگی در رودخانه کرج چالوس شناسایی و مورد بررسی قرار گرفت | در یک ماه گذشته ۷ نفر در رودخانه کرج چالوس غرق شدند | حوادث جاده چالوس در خردادماه ۱۳۹۸ برابر با حوادث ۱۵ استان در یک سال بوده است | از تمام ظرفیت های موجود برای آموزش و فرهنگ سازی استفاده خواهیم کرد

 

 

 

 

 

 

 

عکاس : امیرحسین رحیمی / ۹۵۰۵۱۰۲