June 16,2024 | ۱۴۰۳/۰۳/۲۷

گزارش تصویری حضور رئیس جمهور به استان البرز

رئیس دولت یازدهم هم اکنون با استقبال پرشور مردم شهید پرور استان البرز وارد ورزشگاه مخابرات استان البرز شدند

 

 

 

عکاسانامیرحسین رحیمی / ۹۵۰۵۱۰۲ ؛ مرتضی محمدی ؛ مرتضی میرزایی