March 03,2024 | ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
از تمام ظرفیت های موجود برای آموزش و فرهنگ سازی استفاده خواهیم کرد

از تمام ظرفیت های موجود برای آموزش و فرهنگ سازی استفاده خواهیم کرد

خبرنگاران : امیرحسین رحیمی / 9505102 ؛ معین زراعتی / مسئول روابط عمومی بخشداری آسارا   |   عکاس : امیرحسین رحیمی / 9505102   |   لینک خبر : http://radiokuhnavard.ir/?p=21298

  • تغییر کیفیت نمایش
  • ۱۳۹۹/۰۳/۱۰
دریافت