November 28,2023 | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷
بزرگترین گمرک مرزی را داریم اما در جذب گردشگر زیرساخت های مناسبی نداریم

بزرگترین گمرک مرزی را داریم اما در جذب گردشگر زیرساخت های مناسبی نداریم

  • تغییر کیفیت نمایش
  • ۱۴۰۱/۰۱/۰۸
دریافت