March 26,2023 | ۱۴۰۲/۰۱/۰۶
۲۶۵ پروژه گردشگری در استان خراسان رضوی ۱۰۰ درصد توسط بخش خصوصی ساخته می شود

۲۶۵ پروژه گردشگری در استان خراسان رضوی ۱۰۰ درصد توسط بخش خصوصی ساخته می شود

  • تغییر کیفیت نمایش
  • ۱۳۹۸/۱۲/۱۵
دریافت