یادم است چندین سال پیش که به زور از سوی سردبیر برای پوشش خبری نشست مطبوعاتی وزیر نفت رفته بودم انگار وارد جمعی شدم که گویا همانند بچه اول دبستان معنای هیچ کلام و هیچ کلمه ای را نمی دانستم و وقتی خبرم را تنظیم کردم وبه سردبیر روزنامه ای که در آن مشغول به کار بودم تحویل دادم نگاه پرمعنایش در سکوتش گره خورد و فقط یک چیز بهم گفت : برو  و گزارش های اجتماعی که داشتی می نوشتی رو سریع تموم کن.

من در آن برگه فقط یک چیز نوشته بودم و آن این بود : سردبیر محترم با عرض پوزش اما آنقدر در فضای اجتماعی و فرهنگی غرق شدم که گویا خبرنگاران حاضر در نشست مطبوعاتی وزیر نفت با  زبان مادریم سخن نمی گفتند و زبان و گویششان بسیار با بنده متفاوت بود …

آری تخصص در حوزه های خبری مهمترین امر و رسالت ما اهالی رسانه است که ای کاش آن را رعایت می کردیم و هر سوالی را از هر مسئولی در هر حوزه ای نمی پرسیدیم یا حداقل قبل از پرسیدن ، کمی تحقیق و بررسی می کردیم

سوالی یکی از خبرنگاران حاضر در انتخابات رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان لرستان از رئیس فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی باعث شد تا این یادداشت را برای دل خود بنویسم زیرا معتقدم که هر چه از دل برآید لاجرم بر دل نشیند

سوال خبرنگار از رئیس فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی این بود : جناب آقای زارعی در خصوص ۷۹۰ نفری که از سال ۱۳۹۰ تاکنون جان خود را در حوزه کوهستان از دست داده اند توضیح دهید ؟

رئیس فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی در کمال ناباوری از سوال خبرنگار گفت : باید بدانیم هر فردی که در کوه جان خود را از دست می دهد کوهنورد نیست و این آمار طبق فعالیت سازمان امداد و نجات در حوزه کوهستان منتشر می شود

حال اگر فردی در خودروی خود در جاده کوهستانی جان خود را از دست داده باشد کوهنورد محسوب می شود ؟

باید به یاد داشته باشیم حدود ، اختیارات ، اهداف و فعالیتها و حوزه استحفاظی فدراسیون ها و ارگانها به خصوص فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی چیست تا بتوانیم با شفاف سازی به رسالت اصلی خود پایبند باشیم.

به نظر شما چند درصد رسانه های کشور در اخبار روزانه ، هفته یا ماهانه خود در خصوص ترویج فرهنگ درست ورزش اخلاق مدار کوهنوردی و صعودهای ورزشی منتشر می نمایند ؟

به نظر شما چند درصد از اهالی رسانه کشور رشته های مرتبط با ورزش اخلاق مدار کوهنوردی و صعودهای ورزشی را می دانند ؟

به نظر شما چند درصد از صفحات رسانه ها به آموزش های همگانی ورزش اخلاق مدار کوهنوردی و صعودهای ورزشی اختصاص داده می شود ؟

و به نظر شما چند درصد از اصحاب رسانه کشور قهرمانان ورزش اخلاق مدار کوهنوردی و صعودهای ورزشی و رشته های مرتبط با این ورزش اخلاق مدار را می شناسند و مصاحبه های آنان را منتشر کرده اند ؟

حال سوال آخر ؛ وقتی ما اهالی رسانه که وظیفه بر حق ما اطلاع رسانی است ، در خصوص ورزش اخلاق مدار کوهنوردی و صعودهای ورزشی اطلاعاتی نداریم چطور می توان انتظار رفت که آحاد مردم طبق یک اصول آموزشی ، این ورزش اخلاق مدار را بشناسند و دیگر ما کوهنوردان با خنده و قهقه نشنویم که مگر کوهنوردی دوره های آموزشی مقدماتی ، پیشرفته و مربیگری دارد ؟ یا چه فعالیت و ورزش بیخودی است که چندین ساعت و یا چندین روز جان خود را در هر شرایط آب و هوایی به دست می گیرید و قله ای را صعود می کنید و سپس به پائین بر می گردید ؟

آیا در اصالت رسانه ای که در کتب مقدماتی مصاحبه و خبرنویسی به صراحت آمده است می توانیم این سوال را از رئیس فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی بپرسیم که خود هیچ اطلاعاتی در زمینه ورزش اخلاق مدار کوهنوردی و صعودهای ورزشی و رشته های مرتبط با این ورزش اخلاق مدار نداریم ؟

گاهی اوقات باید ما خبرنگاران نیز در ورودی اطلاعات و خروجی آن خانه تکانی هایی داشته باشیم تا بتوانیم در اصول تخصصی رسانه ای همراه با فدراسیون ها گام برداریم و به خوبی اخبار و دغدغه های آن ها را منتشر نماییم نه آنکه تعداد جان باختگان حوزه کوهستان را به آمار فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی نسبت دهیم و بدانیم یکی از دغدغه های مهم رئیس فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی آموزش ، آموزش و آموزش است و گلایه وی نیز نسبت به رسانه ها ، عدم ترویج درست فرهنگ آموزش های همگانی ورزش اخلاق مدار کوهنوردی و صعودهای ورزشی است که امیدوارم با توجه به منبع آن آموزش ها ، کتب و جزوات آموزشی بیشتر و بیشتر در سلامت جامعه همراه با خانواده بزرگ ، صمیمی و اخلاق مدار کوهنوردی و صعودهای ورزشی کشور گام برداریم تا بلندترین قله های رسالت رسانه ای خود را با موفقیت صعود کنیم.

 

کد خبر : ۹۵۱۰۹۳۷۹

امیرحسین رحیمی

سردبیر پایگاه خبری رادیو کوهنورد