تهران – به گزارش خبرنگار دفتر نمایندگی پایگاه خبری رادیو کوهنورد از استان تهران ؛ همنورد پیشکسوت دکتر فریدون صدیقی استاد دانشگاه و مدرس علوم ارتباطات در گفتگو با خبرنگار این رسانه گفت: تمامی رسانه ها با سوژه یابی حیات دارند و زمانی که در نوشتن یک خبر، گزارش، مصاحبه، مقاله، یادداشت و حتی عکاسی، فاقد سوژه باشند در واقعیت موجودیت آن رسانه  زیر سوال می رود.

 

این استاد دانشگاه در بحث اهمیت سوژه یابی در تمامی رسانه های دیداری، شنیداری، مکتوب و سایت های خبری افزود : رسانه هایی موفق هستند که به خوبی تمامی سوژه ها را عمیقا ببیند، بررسی و تحلیل کند و به سوژه هایی که مخاطبان بیشتری را دربر می گیرد که نیاز آنان است، بپردازد.

 

دکتر فریدون صدیقی از پیشکسوتان و روزنامه نگاران تحقیقی کشور در ادامه گفت: یک خبرنگار، روزنامه نگار و حتی عکاس خبری، بدون مطالعه، خوب دیدن و شنیدن هیچ جایگاهی در دنیای خبر و اطلاع رسانی ندارد و زمانی که آنان به مطالعه، خوب دیدن و شنیدن می پردازد به خوبی می تواند به نیازهای مخاطبان خود پاسخ و عکس العمل آنان را ببیند.

 

این مدرس علوم ارتباطات به انتقاد از خبرنگاران و روزنامه نگاران عصر حاضر پرداخت و افزود : متاسفانه اهالی رسانه در عصر کنونی با مطالعه کم و سطحی دیدن نیازهای مخاطبان، بیشتر از هر زمان دیگری در جلسات به صحبت می پردازند و از گنجینه واژگان کمتری و نیز از دانش کمتری در حوزه عمومی و تخصصی رسانه ای خود برخوردارند.

 

دکتر فریدون صدیقی در خصوص نقش روابط عمومی گفت : مردم همواره تصور می کنند که جایگاه روابط عمومی، یک جایگاه تشریفاتی است. در صورتی که روابط عمومی ادامه دهنده فعالیت های رسانه ای است و مهمترین وظایف روابط عمومی ها و رسانه ها، پاسخگویی به نیازهای مخاطبان و عموم مردم کشور است و نباید رسالت این جایگاه با حضور مدیرانی که هیچگونه آشنایی با مجموعه روابط عمومی و رسانه ندارند، تنزل پیدا کند.

 

دکتر فریدون صدیقی در خصوص نقش روابط عمومی در پایان افزود: روابط عمومی ها از جایگاه والایی برخوردارند که امیدوارم مدیران روابط عمومی ها، فقط به دروازه بانی در سنگر ماندن برای دفاع از موجودیت نهاد و سازمانشان نپردازند و همواره در کنار رسانه ها به نیازهای واقعی مخاطبان خود صادقانه پاسخ دهند.

 

خبرنگار و عکاس : امیرحسین رحیمی / ۹۵۰۵۱۰۲

لینک فیلم خبری | این مصاحبه را گوش دهید حتی اگر خبرنگار نیستید