July 22,2024 | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱
روایتی دیگر از دماوند | ۱۵ هزار نفر به دماوند صعود کردند!؟

روایتی دیگر از دماوند | ۱۵ هزار نفر به دماوند صعود کردند!؟

      خبرنگار و عکاس : امیرحسین رحیمی / 9505102          

  • تغییر کیفیت نمایش
  • ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دریافت