December 09,2023 | ۱۴۰۲/۰۹/۱۸
همنورد پیشکسوت خسرو جمشیدی در سمت عضو شورای راهبردی این رسانه ابقاع شد

همنورد پیشکسوت خسرو جمشیدی در سمت عضو شورای راهبردی این رسانه ابقاع شد

  • تغییر کیفیت نمایش
  • ۱۳۹۹/۱۰/۰۳
دریافت