March 27,2023 | ۱۴۰۲/۰۱/۰۷
۲۶۵ پروژه گردشگری در استان خراسان رضوی ۱۰۰ درصد توسط بخش خصوصی ساخته می شود

۲۶۵ پروژه گردشگری در استان خراسان رضوی ۱۰۰ درصد توسط بخش خصوصی ساخته می شود

  • تغییر کیفیت نمایش
  • ۱۳۹۸/۱۲/۱۵
دریافت